1 2 3 4 5

แนะนำมหาวิทยาลัยกว่างไว่

แนะนำมหาวิทยาลัยกว่างไว่

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สำ

-คัญ แห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีลักษณะความเป็นสากลอย่างเด่นชัด  เป็นฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์สู่ความเป็นสากลและในการวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ  ด้านเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ  ตลอดจนด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศในภาคใต้ของจีน   ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 20,454 คน  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน 2,000 กว่าคน นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ระดับประกาศ-นียบัตรในหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่  และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  ตลอดจนนักศึกษาชาวต่างประเทศอีกจำนวน 13,000 กว่าคน

 

ประวัติมหาวิทยาลัยกว่างไว่

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งเป็นสถาบันการศึกษาที่เกิดจากการรวมกันของสถาบันภาษาต่างประเทศกวางโจวและสถาบันการค้าต่างประเทศกวางโจว   สถาบันภาษาต่างประเทศกวางโจวก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 เป็น 1 ใน 3 ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจีนที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ ส่วน สถาบันการค้าต่างประเทศกวางโจวก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1980 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงการค้าต่างประเทศเดิม (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงพาณิชย์ )  และเป็นหนึ่ง ในหน่วยงานที่ริเริ่มก่อตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศทั่วประเทศจีน  ในเดือนมิถุนายน  ปี ค.ศ. 1995 สถาบันทั้งสองแห่งนี้ก็ได้รวมกันเป็นมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. ...more>>

ศูนย์การศึกษา

หน่วยงานวิจัย

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยกว่างไว่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับนานาประเทศ  ปัจจุบันได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาการต่าง ๆ กว่า 190 แห่งจาก 32 ประเทศและทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  สเปน  อิตาลี  แคนาดา  ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น  รัฐเซีย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ประเทศไทย  เวียดนาม  เกาหลีใต้  ชิลี คิวบา  เม็กซิโก   ฮ่องกง  มาเก๊า และไต้หวัน  เป็นต้น  และได้ร่วมกันจัดตั้งสถาบันขงจี๊ 3 แห่ง กล่าวคือ  สถาบันขงจี๊มหาวิทยาลัยซัปโปโรของญี่ปุ่น  สถาบันขงจี๊มหาวิทยาลัยอุราลของรัฐเซีย และสถาบันขงจี๊มหาวิทยาลัยเซนต์แมรีของเปรู

 

 

 

บริการข้อมูล

 • ฝ่ายกิจการนักศึกษา 86-020-36204409, 86-020-39328009;
        บัณฑิตวิทยาลัย 86-020-36207044, 86-020-39328072;
        ฝ่ายวิชาการ 86-020-36209420, 86-020-39328937;
        ฝ่ายรับสมัคร 86-020-36204310;
        ศูนย์บริการแนะแนวการอาชีพ 86-020-36209532,86-020-39328002;
        ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 86-020-36207047, 86-020-39328198;
        สมาคมศิษย์เก่า สภามหาวิทยาลัย และสำนักเลขาธิการกองทุนพัฒนาการศึกษา   86-020-36209995;
        วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง 86-020-36207225;
        วิทยาลัยนานาชาติ 86-020-36207152;
       
  คณะการศึกษาสำหรับชาวต่างประเทศ86-020-36207141,86-020-36207142